Moral Story In hindi,short moral story in hindi 2022

Spread the love

Moral Story In hindi,short moral story in hindi 2022

पूरी तरह से शक्ती. आज आपल्या यशस्वी होन्यासाठी लग्नऱ्या गुण आहेत। यशा एक सवाल है,
तुम्ही तुम्हीं यशासाठी किती वेळा पराभवा सम्मोहक करू शकता?
आणि तितके वेळा पराभूत होऊन प्रत्येक्षा एक जास्त वे कोशिश करू शकता?
आज मी््हाला एक प्रश्न विचार तो, जेव्हा संपूर्ण विश्व तुम्हाला लूसर म्हनेल,
तेव्हा तुम्हुल तुम्ही किती जास्त वे करू शकता का प्रयास करें?

विजेता बनने से पहले आपको हारने वाला बनना है।

तुम्हाला विजयी होण्याचैंच्या एकदा का होई परावत व्हावेचलांगर आहे।

इससे पहले कि आप अपनी सफलता प्राप्त करें, आपको असफल होना होगा!

Moral Story In hindi,short moral story in hindi

यशस्वी
एक मौका लो! संधी ढूंढा!
जेव्हा पराभव भवला लांगेल तेव्हा आणखी एक संधी घ्या।
आणखी एक मौका! फक्क्त फकचन्स फक असतो असतो चा आणिन्या आणणऱ्या मध्यम मध्यम! विचार करं..
यश 10व्या मल्यावर आहे,
तर जया शिड्यांच्या वापर करून तुम्हाला दाहयचे आहे त्यांचे नाम परभव आहे!
हिटे नाम फेलो आहे!Moral Story In hindi

गलती करने से न डरेंMoral Story In hindi

फेल कर्याल कधीच घबरू नका।
परभवाला कधीच घाबरू नका आणि ऐका जोपर्यंत वायु चालतो आहे तोपर्यंत हिरण्ये चांगल्या प्रकार शिकून घ्या।
जरहाला या वेळी भी वैट असेल तर मी तुम्ला एक पध्द सांगतो,

तुमी एक असे न्यू काम कर।
अशा एक पराभ्वाचा नक्की स्वीकार करें,
जो तुम्ही या कधीच केलेला नाही।Moral Story In hindi

और दिवशी एक न्यूमौं करार, ज्याची तुम्हाला भी टिकी वाटे!
अपने आप को सर्वश्रेष्ठ संस्करण से बाहर लाएं।

चच्यातील जे तुमच्यपेक्षा चांगले आहे त्याला बाहेर काढा।
तुम्ही विचार जो ठीक हो तुम्ही खूप जास्त चांगले आहत।
जास्त वेा पराभवन शक्त, जेव्हाहा तुम्ही आज पर्यंत स्वीकारले आहे।

जितका तुम्ही विचार करत तुमत। तुम्ही या संपूर्ण विश्वाच्या समोर एक बनून खरीदू शकता।
आज्हहाला कोणि ओळखत्या का हार्ख फरक पड नाही, काही ताऱ्यांना चमकायला वेलो।
आने तो सितारा, तो तुम्ही आहत!

Moral Story In hindi
ये लॅन्गेल हेवर घोडाला वे परंतु. आज आपल्या कड़ी मेहनत जोहर द्या,
कड़ी मेहनती तिकीट का डाया सुरुवात त्याज्य अखंड प्रस्थानाला,
अजून सुरूख़ल केला ना। याचा को अंतणी करू शकनार नाही!

आप शक्तिशाली हैं! ताकदवान आहत, तुम्ही ताकदवान आहत,
तुम्ही मयमय आणि भावनिक डिंड्या ताकदवान आहत, तुम्ही खरे मानव आहत।
फक्त एक आठ आठवें बघा की तुम्ही कि आहट?

Story In hindi,short moral story in hindi

कितनी दूर तुम्ही? एक तो जो संपूर्ण विश्वाच्य समोर आदर्श बनू शकतोय की एक तो जो संपूर्ण विश्व चौरू शकतो। संदर्भ विचार.
जर कोणी तुम्हाला वाईट महनत असेल, काही येत नाही याला अस म्हनत असेल तरचे तो बंदच ठेवा आणि पुढे जात रे!
एक खरा माणूस हा थोंडाने बोलत नाही तर तर तैच्या यशाच्या गोष्टी या लोकांच्या तोंडून ऐकू येतात। लोनाना काहीम्हणू,
तुम्हीं काशी देय्या? लोक काही करू देत,

तुम्ही हीकडून का करव घेता? लोक कितीही यशस्वी होऊ द्यात,
तुम्ही किती अपयश पाडू शकता? पराभन पराभव होत नाही,
पराभवन विजयाची भूकढते! भुकेलेला वाघ हा कड़ी पण खतरनाक असतो। अत्याचारी भुकलेला वाघ!

… आणि नंतसंवर्तन क्रियान्वित करने का प्रयास करें।
तुम्हाला जे शक्य आहे ते करा। परभूत व्हा आणि पुन्हा प्रयास करें।

हारने वाले के रूप में मत छोड़ो, परभूत होऊन थांबू नाका!

भव्यादिव्य यशाच्या मागे अनेक पराभव दडले असत। तुम्ही,
एक ख्या मानसौते जीवन घड़ी! पुढच्या वेळवी जेव्हा कोणी तुम्हाला लोसर म्हनेल,
तेव्हा का बोलू नका आणिशी की बोलो हो मल महित आहे मी हारे हुए आहे,
मला मिथित आहे कैसे खोना है!

जेव्हा माला कसेल की मी का हिरणोय तेव्हा एक दिवसी मी विजयी नक्की होईल!
एक गोष्टा नमूद करू, कडाचित ही गोष्टा अखाद्या मृत्यू झालेलिया जीव टाकू शाकते।
आपले विचार हे उच्च ठेवा, देश आपले नही तार देशाचे नाव रोशन।Moral Story In hindi

Leave a Comment