love shayari in punjabi, heart touching punjabi love shayari

Spread the love

love shayari in punjabi, heart touching punjabi love shayari

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 100+ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ- 2021 |
ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ
: ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
. ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਇਰੀ,love shayari in punjabi,

ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ,
ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ,
ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੀਵਰਡਸ ਨਾਲਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤਹਾਂ.
ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ.
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ.

ਜਬ ਧੜਕਨੋ ਕੋ ਥਮ ਲੇਤਾ ਹੈ ਕੋਈ,
ਜਬ ਖਯਾਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ
ਹਮਰਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਯਾਦੇ ਤਬ Yaਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨ ਜਾਤੀ ਹੈ,
ਜਬ ਹਮ ਹਮ ਬਿਹਤਰ ਜਾਨ ਲੇਤਾ ਹੈ ਕੋਈ।love shayari in punjabi,

love shayari in punjabi,1
love shayari in punjabi,1

ਤੂ ਈਸ ਕਾਦਰ ਮੁਝੇ ਅਪਨੇ ਕਰੀਬ ਲਗਤਾ ਹੈ,
ਤੁਝੇ ਅਲਗ ਸੋਚੁ ਤੋ ਅਜਿਬ ਲਗਤਾ ਹੈ,
ਯੇ ਦੋਸਤੀ ਤੂੰ ਚਾਹਤੇ ਯੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਬ ਕੀ ਹੈ,
ਤੂ ਤੋ ਮੁਝੇ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਲਗਤਾ ਹੈ।love shayari in punjabi,

Advertisements
love shayari in punjabi,2
love shayari in punjabi,2

ਕੁਛ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹੇ,
ਪਿਆਰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਬਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੇ ਦਿਲ ਹਮਾਰਾ ਰਹੇ,
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀ, ਸਾਰਾ ਗ਼ੁਮ ਮੇਰੇ ਹੋ ਦੁਆ ਦੁਆ ਹੈ,
ਅੰਖੂਨ ਮੈਂ ਸਦਾ ਚੇਹਰਾ ਤੁਮਹਾਰਾ ਰਹੇ।

love shayari in punjabi,3
love shayari in punjabi,3

love shayari in punjabi, heart touching punjabi love

ਬੇਸ਼ਕ ਵੋ ਨਾ ਕਰਤੀ ਬਾਤ,
ਫਿਰ ਭੀ ਅਨਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੋ ਦਿਲ ਬੇਕਰਰ ਕਿਉ ਹੈ,
ਉਨਕੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਅਬ ਰਾਤ ਕੋ ਸੋਨੇ ਭੀ ਨਾ ਦੇਤੀ, ਜਾਨੇ ਹਮਕੋ ਅਨਸੇ ਇਸਨੇ
ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ।love shayari in punjabi,

love shayari in punjabi,4
love shayari in punjabi,4

ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲਗਨਾ ਮੁਝਕੋ,
ਅਪਨੀ ਨਾਜਰੋ ਮੈਂ ਬਸਕਰ ਨਾ ਗਿਰਾਣਾ ਮੁਝਕੋ,
ਤੁਮਕੋ ਆਂਖੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਤਰਹ ਰਖਤਾ ਹੂ,
ਦਿਲ ਮੈਂ ਧੜਕਣ ਕੀ ਤਰਹ ਤੁਮ ਬਸਨਾ ਮੁਝਕੋ।

love shayari in punjabi,5
love shayari in punjabi,5

ਮੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੂ ਕੀ ਮੁਝੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਕਰੀਬ ਘਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁਝੇ ਮੇਰਾ
ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਰੂ ਨਾਜ਼ ਕਯੋਂ ਮੁੱਖ ਅਪਨੀ ਕਿਸਮਤ ਪਾਰ,
ਚੰਦ ਸੇ ਭੀ ਹਸੀਨ ਮੁਝ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।

love shayari in punjabi,6
love shayari in punjabi,6

ਮੇਰੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕੇ ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋ ਸਮਝਤਾ ਹੈ,
ਏਕ ਵੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਝ ਪੇ ਈਤਮਾਦ ਰੱਖਤਾ ਹੈ,
ਡੋਰ ਹੋਕੇ ਭੀ ਮੁਝਸੇ ਹੈ ਵੋ ਇਤਨਾ ਕਰੀਬ,
ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਾਸ ਹੈ।

love shayari in punjabi,7
love shayari in punjabi,7

ਕੁਛ ਲਮਹੇ Usਰ ਉਸਕਾ ਸੱਤ ਚਾਹਤਾ ਥਾ,
ਅੰਖੋ ਮੈਂ ਥਾਮੀ ਵੋ ਬਰਸਾਤ ਚਾਹਤਾ ਥਾ, ਜੰਤਾ
ਹੂ ਬੋਹਤ ਚਾਹਤੀ ਥੀ ਵੋ ਮਗਰ,
ਉਸਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਏਕ ਦਾਫਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਚਾਹਤਾ ਥਾ.

love shayari in punjabi,8
love shayari in punjabi,8

ਏਕ ਅੰਜਨਾ ਜਾਂ ਅਜਬ ਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਤੁਮ,
ਕਿਤਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਭੀ ਪਾਸ ਹੋ ਤੁਮ,
ਦਿਲ ਲਗਨੇ ਕੋ ਤੋ ਬਹੂਤ ਮੀਲ ਹਮ,
ਪਾਰ ਉਨ ਸਬਮੇ ਏਕਲੁਤੇ ਖਾਸ ਹੋ ਤੁਮ.

love shayari in punjabi,9
love shayari in punjabi,9

ਨਿਗਾਹੋਂ ਮੈਂ ਜਬਸੇ ਤੁਮ ਰਹਿਨੇ ਲਗਿ ਹੋ,
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਅਜੀਬ ਉਮੰਗੇ ਮਚਲਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ,
ਜੁਮਕਾਰ ਉਤਾਰ ਆਇ ਦਿਲ ਮੇਨ ਬਹਾਰ,
ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭੀ ਅਬ ਮੁਸਕੁਰਨੇ ਲਾਗੀ ਹੈ।

love shayari in punjabi,10
love shayari in punjabi,10

ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਦਲ ਜਾਤਾ ਹੈ,
ਹਰ ਯਾਦ ਧੁੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ,
ਪਾਰ ਆਪਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਮੈਂ ਉਸਸ ਜਗਾਹ ਹੈ,
ਜਹਾ ਸਾਂਸੇਂ ਭੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੇਕਰ ਜਾਤੀ ਹੈ।

2021 love shayari in punjabi, heart touching punjabi love

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇ ਉਨਹੀ ਕੋ ਪਾਟੇ ਹੈ,
ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਕੋ ਪਾਰ ਉਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਤੇ ਹੈ,
ਜਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਨਮੇ ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ,
ਜਿਤਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਉਤਨਾ ਕਰੀਬ ਆਟੇ ਹੈ।

ਬਸਾ ਹੈ ਆਂਖੋ ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਚੇਹਰਾ ਇਜ਼ ਤਰਾਹ,
ਗੁਲਾਬੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਸੀ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰਾਹ,
ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਹੋ
Duਰ ਦੁਆ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੋ, ਉਂਕੀ ਕਾਮੀ ਖਲਤੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਇਜ਼ ਤਰਹ ਹੈ।

ਜਿਸਕੇ ਮੂਰਖ ਬਾਟੇ ਭੀ ਲਗਤੀ ਹੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ,
ਹਰ ਝੂਠ ਭੀ ਲਗਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਸਾਚਾ,
ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਲਾਡੇ ਹੁਏ ਭੀ ਆ ਜਾਏ ਮੁਸਕਰਾਹਟ,
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਹਤੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਪਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈ,
ਕੁਛ ਅਪਨੇ, ਕੁਛ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸੇ ਸਨਵਰ ਜਾਤੀ
ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਬਕੀ,
ਬਸ ਪਿਆਰ ਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈ।

ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਹਰ ਬਾਤ ਸਬ ਕੋ ਬਤਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ,
ਅਪਨੋ ਕੋ ਭੀ ਸੁਨਾਇ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ,
ਪਾਰ ਸਨਮ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਾ
ਆਇਨਾ ਹੋ, Aਰ ਆਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਭੀ ਚੁਪੈ ਨਾ ਜਾਤੀ।

ਤੁਝੇ ਦਿਲ ਸੇ ਜੁਦਾ ਕਭੀ ਹੋਨੇ ਨਾ ਡੇਂਗੇ,
ਤੁਝੇ ਨੀਂਦ ਭੀ ਆਏ ਤੋ ਸੋਨੇ ਨਾ ਦੇਂਗੇ,
ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ
ਹਮ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕੀ, ਹਮ ਮਾਰ ਭੀ ਗਏ ਤੋ ਤੁਝੇ ਰੋਨੇ ਨਾ ਦੇਂਗੇ।

ਆਜ ਮੇਰਾ ਹਰ ਏਕ ਪਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ,
ਦਿਲ ਮੈਂ ਸਰਫ ਆਪਕੀ ਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈ,
ਕੁਛ ਭੀ ਕਹੇ ਯੇ ਦੁਨੀਆ
ਹਮ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਜਯਦਾ ਹਮ ਅਬ ਤੇਰੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ | ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕੀ ਧੜਕਨ ਮੈਂ ਬਸ ਜਾਏ,
ਸਾਂਸ ਭੀ ਲੋ ਤੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸ ਕੀ ਕੀ,
ਪਿਆਰ ਕਾ ਨਾਸ਼ਾ ਆਂਖੋਂ ਪੇ ਚਾ ਜਾਏ,
ਬਾਤ ਕੁਛ ਭੀ ਨਾ ਹੋ ਪਰ ਨਾਮ ਉਸਿ ਕਾ ਆਏ।

ਜਲਤੇ ਹੈ ਹਮ ਅਪਨੇ ਦਿਲ ਕੋ
ਦਿਯੇ ਕੀ ਤਰਹ , ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੇ ਲੀਏ।
ਸਹਿ ਜਾਤੇ ਹੈ ਹਰ ਚੁਭਨ ਆਪੇ ਪਾਇਰੋ ਕਹਾਣੀ,
ਤੇਰੀ ਰਹੋ ਮੈਂ ਫੂਲ ਬਿਛਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।

ਹਮ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਹਿਕਨਾ ਜੰਤੇ ਹੈ,
ਬਿਨ ਰੋਏ ਗਾਮ ਕੋ ਭੁੱਲਨਾ ਜੰਤੇ ਹੈ,
ਲੌਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਹਮਸੇ,
ਕੁੰਕੀ ਬੀਨਾ ਮੀਲ ਹੀ ਹਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਨਾ ਜੰਤੇ ਹੈ।

ਏਕ ਤੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਕਰਿਬ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਸੀਬ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਹੈ ਹਮ ਅਬ ਤਕ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਮੈਂ,
ਤੇਰਾ ਹੋਨਾ ਹੀ ਬਸ ਇਸਸ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਕੀ ਜੀਤ ਹੈ।

ਹਰ ਫੂਲ ਅਪਨੀ ਮਹਿਕ ਕੋ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਤਾ ਹੈ,
ਯੂਐਸਐਸ ਅਸਮਾਨ ਕੋ ਤੋ ਯੇ ਜਹਾਂ ਭੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਤਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਕਿਓਂ ਮੁਝਸੇ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਲ ਗਯੀ ਤੁਮ,
ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਅਬ ਭੀ ਰਾਤੋ ਕੋ ਤੁਮਹਾਰਾ ਨਾਮ ਲੇਤਾ ਹੈ।

ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ ਜਬ ਉਸਕਾ ਚੇਹਰਾ,
ਤੋ ਲਬਨ ਪੇ ਅਕਸ਼ਰ ਫਰਿਆਦ ਆਤੀ ਹੈ,
ਹਮ ਭੂਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸੇਰੇ ਸੀਤਮ,
ਜਬ ਉਸਕੀ ਥੋਰੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਦ ਆਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ

ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਸੁਰਤ ਆਪਕੀ,
ਜਾਤੀ ਨਾ ਦਿਲ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਕੀ,
ਮਹਿਸੁ ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਜੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ,
ਪਹਿਲ ਸੇ ਜੀਦਾ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਕੀ।

ਨਾਮ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ-ਏ-ਵਫਾ ਆਤੀ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਸੇ ਤੇਰੀ ਧੜਕਨ ਕੀ ਸਦਾ ਆਤੀ ਹੈ,
ਜਬ ਭੀ ਕਰਤੇ ਹੋ ਯਾਦਾ ਹਮ ਦਿਲ ਸੇ,
ਯੂ ਲਗਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜੰਨਤ ਸੇ ਹਵਾ ਆਤੀ ਹੈ।

ਮੁਦਤ ਸੇ ਥੀ ਕਿਸੀ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਆਰਜ਼ੂ,
ਖਵਾਸ਼-ਏ-ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਸਬ ਕੁਛ ਗਾਵਾ ਦੀਆ,
ਕਿਸੀ ਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵੇ ਆਇੰਗੇ ਰਾਤ ਕੋ,
ਇਤਨਾ ਕੀਆ ਉਜਲਾ ਕੀ ਘਰ ਤਕ ਜਲ ਦੀਆ।

ਹੋਤੀ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਜ਼ਰੇ ਮਿਲਨੇ ਸੇ,
ਕਯਾਮਾਤ ਆਟੀ ਨਾਹੀ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਭੁਜ ਜਾਨੇ ਸੇ,
ਯੂ ਤੋ ਦਿਲ ਕਾ ਦਿਲ ਸੇ ਮਿਲਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ,
ਯੇ ਨਾ ਮਿਲਤੀ ਐਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰ ਹੱਕ ਜਟਾਣੇ ਸੇ।

ਖੁਦਾ ਬੀਨਾ ਜਾਨੇ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਨਾ ਦੇਤਾ ਹੈ,
ਅੰਜਾਨੋ ਕੋ ਦਿਲ ਮੈਂ ਯੁਹੀ ਬਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ,
ਜਿੰਕੋ ਹਮ ਕਭੀ ਜੰਤੇ ਭੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ,
ਉਨ੍ਹੇ ਜਾਨ ਸੇ ਭੀ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਨਾ ਦੇਤਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ
ਤੂਫਾਨ ਮੇਨ ਕਸ਼ੱਟੀ ਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਭੀ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ,
ਜਹਾ ਮੈਂ ਲੋਗੋ’ਨ ਕੋ ਸਹਾਰੇ ਭੀ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ,
ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਸਬਸੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਅਪਨੀ,
ਕੁਛ ਲਾਗ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ।

ਰੋਨੇ ਭੀ ਨਾ ਦੇਤੇ Hasਰ ਹਸਨੇ ਭੀ ਨਾ ਦੇਤੇ,
ਜੀਨੇ ਭੀ ਨਾ ਦੇਤੇ Marਰ ਮਰਨੇ ਭੀ ਨਾ ਦੇਤੇ ,
ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਵੋ ਗੈਰੋ ਕੋ ਆਨੇ ਨਾ ਦੋ ਖਿਆਲੋ ਮੈਂ, urਰ ਖੁਦ ਆਪੇ ਖਿਆਲੋ ਮੈਂ
ਮੁਝੇ ਖੋਨੇ ਭੀ ਨਾ ਦੇਤੇ।

ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਵੋ ਇੰਤੇਸ਼ਾ ਪੁਛਤੇ ਹੈ,
ਦਿਲ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਜਗਾਹ ਪੁਛਤੇ ਹੈ,
ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਉਨਕੋ ਖੁਦ ਸੇ ਭੀ ਜਿਆਦਾ,
ਇਸਸ ਚਾਹਤ ਕੀ ਭੀ ਵੋ ਵਜਾ ਪੂਛਤੇ ਹੈ।

ਹਵਾ ਬਾਂਕਰ ਆਪਕੀ ਸਾਂਸੋ ਮੈਂ ਆਇੰਗੇ,
ਖਵਾਬ ਬਾਂਕਰ ਆਪਕੀ ਨੀਂਦੋ ਮੈਂ ਆਇੰਗੇ,
ਆਪ ਭਲੇ ਹੀ ਦਿਲ ਸੇ
ਨਿੱਕਲ ਦੋ ਹਮ , ਹਮ ਹਸੀ ਬਾਂਕਰ ਆਪਕੇ ਹੋਤੋ ਪੇ ਆਇੰਗੇ।

ਰਿਸ਼ਤੋ ਕੀ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ,
ਸਬ ਰਿਸ਼ਤੋ ਸੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਤੁਮਹਾਰੀ,
ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅੰਸੁ ਭੀ ਅੰਖੂਨ ਮੁੱਖ ਹਮਾਰੇ,
ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਮੁਸਕਾਨ ਇੰਸੇ ਹੋਂਥੋ ਪੇ ਤੁਮਹਾਰੇ।

ਮਨਤੇ ਹੈ ਹਮ ਹਰ ਬਾਤ ਕਹਿਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਤੀ,
ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬਾਤ ਅਣਖੋਂ ਸੇ ਭੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ,
ਦਿਲ ਕਾਹੇ ਤੋ ਰਾਜ਼
ਖੁਲ ਦੁ ਕਿਯੁਨ ਕੀ ਕਭੀ ਭੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੇ ਬੀਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਤੀ।

ਸਾਂਸੋ ਕੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਯਾ ਚੇਹਰੇ ਕਾ ਨੂਰ,
ਛੱਤੇ ਹੂ ਜੋ ਆਪਕੋ ਤੋ ਇਸਮੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ,
ਖੁਦਾ ਸੇ ਜੋ ਮੀਲ ਤੋਂ ਏਕ ਦੀਨ ਹਮ ਪੁਚੇਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ,
ਕੀ ਚੰਦ ਸੇ ਕਯੁ ਹੈ ਇਸ ਕਾਦਰ ਉਸਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਡੋਰ.

ਵਫਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਨ ਤੋ ਨਰਾਜ਼ ਮਤ ਹੋਨਾ,
ਦਿਲ ਸੇ ਉਤਰ ਜੌਨ ਤੋ ਨਰਾਜ਼ ਮਤ ਹੋਨਾ,
ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਏਕ ਦੀਨ ਦਿਖੌਂਗਾ,
ਬਸ ਤੁਮ ਕਭੀ ਮੁਝਸੇ ਨਰਾਜ਼ ਮਤ ਹੋਨਾ।

ਨਾ ਜਾਨੇ ਕਿਉ ਵੋ ਮੁਝੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ
ਕੇ ਸਰੇ ਗਮ ਚੁਪਾ ਕੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ,
ਜਨਤਾ ਹੈ ਆਂਖੇਂ ਸਚ ਬੋਲਤੀ ਹੈ,
ਸ਼ਾਯਦ ਇਸਲੀਏ ਅਣਖੀਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ love shayari in punjabi,

ਕਿਆ ਮੰਗੁ ਖੁਦਾ ਸੇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਪਨੇ ਕੇ ਬਾਦ,
ਕਿਸਕਾ ਕਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਦ, ਕਯੁ
ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲੁਟਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਲਾਗ,
ਮੁਝੇ ਮਲੂਮ ਹੂਆ ਤੁਮ੍ਹੇ ਅਪਨੇ ਬਨੇ ਕੇ ਬਾਦ।

ਤੁਮ ਦਿਲ ਸੇ ਹਮ ਯੂ ਪੁਕਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਯੂ ਤੁਮ ਹਮ ਮਹਿਫਿਲ ਮੈਂ ਈਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਦੁਆਰ ਹੈ ਤੁਮਸੇ ਯੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ,
ਤੁਮ ਤਨਹਾਯੋਂ ਮੈਂ ਯੂ ਤਡਪਯਾ ਨਾ ਕਰੋ.

ਨਾ ਜਾਨੇ ਕਬ ਵੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਨ ਗਯਾ,
ਕੋਇ ਅੰਜਨਾ ਜਾਨੇ ਕਬ ਅਪਨਾ ਬਨ ਗਯਾ,
ਹਮ ਅਹਿਸਾਸ ਭੀ ਨਾ ਹੂਆ
urਰ , ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਬਨ ਗਯਾ।

ਹਮਾਰੇ ਆਸਨੁ ਪੋਚ ਕਰ ਵੋ ਮੁਸਕੁਰਤੇ ਹੈ,
ਐਸੀ ਅਦਾ ਸੇ ਵੋ ਦਿਲ ਕੋ ਚੁਰਤੇ ਹੈ,
ਹਥ ਉਨਕਾ ਚੁ ਜਾਏ ਹਮਾਰੇ ਚੇਹਰੇ ਕੋ,
ਇਸੀ ਉਮੇਂਦ ਹਮ ਹਮ ਖੁਦ ਕੋ ਰੁਲਤੇ ਹੈ।

ਸਹਿਮੀ ਸਿ ਨਿਗਾਹੋ ਮੈਂ ਹਮ ਖਵਾਬ ਜਗਾ
ਡੇਂਗੇ , ਆਪਕੀ ਸੁਨੀ ਸੀ ਰਾਹੋ ਮੈਂ ਹਮ ਫੂਲ ਬੀਚਾ ਡੇਂਗੇ,
ਹਮਾਰੇ ਸੰਗ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕਰ ਤੋਹਿ ਦੇਖਿਯੇ ਜਰਾ, ਹਮ
ਆਪਕਾ ਹਰ ਗਮ ਚੁਟਕੀਓ ਮੈਂ ਭੂਲਾ ਡੇਂਗੇ।

ਮਨ ਹਮ ਹਲਤ ਸੇ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਤੇ ਹੈ,
ਫਿਰ ਭੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲੋਂ ਮੈਂ ਚੁਰ ਰਹਿਤੇ ਹਾਂ,
ਆਖ਼ੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤੀ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਮਹਾਰੀ,
ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੋ ਹਮ ਤੁਮਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ।

ਕਿਸਮਤ
ਮੇ ਸਨਮ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ, sanਰ ਸਨਮ ਕੋ ਪਾਨੇ ਕੀ ਹਸਰਤ ਰਖਤੇ ਹੈ ਹਮ।
ਏਕ ਤੇਰੇ ਆਨੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਤੋ ਹੈ ਦਿਲ ਮੈਂ,
ਜਿਸਕੇ ਸਹਾਰੇ ਏਕ ਆਸ ਸੇ ਜੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮ.

ਕਿਸੀ ਕੋ ਆਂਖੋ ਕੀ ਪਲਕੋਨ ਪਾਰ ਨਾ ਬੈਥਨੇ ਦੋ,
ਵਾਹ ਤੋਂ ਸਰਫ ਸਪਨੇ ਬਸਾ ਕਰਤੇ
ਹੈਂ , ਬਿਥਨਾ ਹੈ ਤੋ ਬਿਥਾਓ ਦਿਲ ਮੈਂ
ਉਸਕੋ , ਕਿਉੰਕੀ ਯਹਾ ਸਰਫ ਜਾਂ ਸਰਫ ਅਪਨੇ ਬਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ।

Leave a Comment